O bom da vida é sair por aí...Descobrir o mundo, descobrir as pessoas e as coisas...Sentir, olhar, experimentar... viver o que é bom e saber diferenciar...ampliar os horizontes sem ter medo de ousar!!!!

Por Camila Marinho

30 de novembro de 2009

Longe de casa

Há mais de 15 horas... milhas e milhas distantes dos meus amores.

Pois é, eis que estou em SP, muito longe de casa. Longe do maridão e de Samuel. Pela primeira vez longe do meu bebeco lindo e gostoso. Como o coração dói!

É uma viagem bate e volta. Cheguei ontem e vou embora hoje, tarde da noite. Mas mesmo assim dói!!! Saí de casa deixando milhões de instruções. Mas maridão é descolado e cuidadoso. Pena que não teve folga, coitado. Passou o domingo por conta do bebeco, já que trabalhei de manhã em SSA e à tarde viajei para SP!

Vim cobrir o lançamento do filme "Lula, o Filho do Brasil". Daqui a pouco tem sessão para jornalistas e, em seguida, coletiva e entrevistas individuais.

Pelo menos o hotel é bom. Aliás, muito bom. E muuuuuito caro!
Eu precisava acessar a internet agora de manhã. Vi que no quarto tinha um cabo para conexão. Mas como eu não trouxe meu notebook, corri para o lobby.

- Bom dia. Preciso usar a internet.
- Pois não senhora. Temos 30 minutos por 30 reais, e 50 minutos a 50 reais.
- Hã?? Repete por favor?
- 30 minutos por 30 reais, e 50 minutos a 50 reais.
- Não tem menos??? Quero só uns 5 minutos.
- Não senhora. Só isso mesmo.
- Pode verificar se minha hospedagem permite acesso gratuito?
- Qual o quarto senhora?
- 2309!
- A senhora pode utilizar no Club Social, no mesmo andar onde está hospedada.
- E não paga?
- Não. São quatro computadores disponíveis.
- Ótimo. Obrigada. Bom dia

Voltei ao meu andar. Cheguei no Club Social. Os quatro computadores ocupados.
Dos 4 homens, dois tinham jeitão de terrorista árabe.

Esperei. Em cinco minutos um computador ficou livre. Exatamente no lugar de um dos terroristas, que por sinal deixou várias páginas abertas. Fiquei até com medo. Mas dei uma espiadinha. Não entendi nada.

Alguém aí se habilita a traduzir a carta terrorista abaixo???

Ðèþ$Ë$ç³# †ÇW¯èþ E§æþÅÐèþ$…
MóüïÜBÆŠÿ AÆðÿ‹Üt.. ©„æüMæü$ Br…Mæü…
14 ÆøkË$ kÅyîþíÙÄæý$ÌŒý MæüçÜtyîþ
¯óþyæþ$ ™ðþË…V>×ý º…§Šþ

(òßýO§æþÆ>»ê§Šþ & B¯ŒþÌñýO¯Œþ) ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$… Ðèþ$Ë$ç³# †ÇW…¨. Ôé…†Äæý$$™èþ…V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² {ç³Ý릯èþ…... JMæüPÝëÇV> E{¨Mæü¢ Ææÿ*ç³#§éÍa…¨. MóüïÜBÆŠÿ °Æ>àÆæÿ ©„æü™ø Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ E™èþP…uæÿ... BÄæý$¯èþ AÆðÿçÜ$t™ø E{§óþMæü…V> Ðèþ*Ç…¨. EÝëðÄæý* ÐèþÇÞsîýÌZ Ìêw^éÇj, JMæü Äæý$$ÐèþMæü$yìþ B™éÃçßý$†Äæý$™èþ²…™ø Ðóþyìþ ÆæÿWÍ…¨. AÆðÿçÜ$t Ë$, Ìêw^éÈjË$, «§æþÆ>²Ë$, °ÆæÿÔèý¯èþË$, °¯é§éË™ø ™ðþË…V>×ý çßZÆðÿ†¢…¨. Ææÿ×ýÆæÿ…V>°² ™èþËí³…_…¨. "gñýO ™ðþË…V>×ý' °¯é§æþ… Ðèþ*ÆøÃW…¨.
ÑÐèþÆ>Ë$

’ ¯óþyæþ$ ™ðþË…V>×ý º…§Šþ
’ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ †ÆæÿVæü° ºçÜ$ÞË$
’ Æðÿ…yø ÆøkMæü$ ^óþǯèþ MóüïÜBÆŠÿ BÐèþ$Ææÿ×ý ©„æü
’ MóüïÜBÆŠÿ BÆøVæüÅç³Çíܦ† °ËMæüyæþV> E…§æþ¯èþ² ÐðþO§æþ$ÅË$
’ Ðèþ$Æø 24 Væü…rË´ër$ MóüïÜBÆŠÿMæü$ ÐðþO§æþÅ… A…¨…^é˯èþ² ÐðþO§æþ$ÅË$..ÌôýMæü´ù™óþ BÆøVæüÅç³Çíܦ† ÑçÙÐèþ$…..
’ MóüïÜBÆŠÿ BÆøVæüÅ… „îü×ìý…_…§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ™ø Ððþ$§æþMŠü hÌêÏÌZ Væü$…yðþ´ùr$™ø M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ Ðèþ$–†
’ Ððþ$§æþMŠü hÌêÏÌZ E§øÅVæü$Ë ò³¯Œþ yú¯Œþ
’ MóüïÜBÆŠÿ¯èþ$ ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…_¯èþ ïÜï³G… ¯óþ™èþË$
’ »ñýÆÿ$$ÌŒý ¡çÜ$Møyé°Mìü °Æ>MæüÇ…_¯èþ MóüïÜBÆŠÿ
’ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏÌZ º‹Ü yìþ´ù Ðèþ$$…§æþ$ sîýBÆŠÿG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë «§æþÆ>²
’ Mö™èþ¢Væü*yðþ… BÈtÐø M>Æ>ÅËÄæý$…ò³O sîýBÆŠÿG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë §éyìþ
’ Ððþ$§æþMŠü G…ï³yîþÐø M>Æ>ÅËÄæý$…ò³O sîýBÆŠÿG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë §éyìþ.. çœÈ²^èþÆŠÿ «§æþÓ…çÜ…
’ çÜ…V>Æðÿyìþz yìþ´ù Ðèþ$$…§æþ$ sìýBÆŠÿG‹Ü GÐðþ$ÃÌôýÅ çßýÈ‹ÙÆ>Ðèþ# «§æþÆ>²
’ KÄæý$*ÌZ ѧéÅÆæÿ$®Ë Æ>ÅÎ..M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë ¨íÙt»ŸÐèþ$ÃË §æþVæü®…..¿êÈV> Ððþ*çßýÇ…_¯èþ ´ùÎçÜ$Ë$
’ ^èþ…§é¯èþVæüÆŠÿÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë AÆðÿçÜ$t
’ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýhÌêÏ MóüÄæý$*ÌZ ѧéÅÆæÿ$®Ë B…§øâæý¯èþ
’ iyìþÐðþ$rÏÌZ° ç³Ë$ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü çÜ…çܦËò³O sîýBÆŠÿG‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë §éyìþ
’ ¯é…ç³ÍÏ MøÆæÿ$tÌZ Ñ«§æþ$˯èþ$ ºíßýçÙPÇ…_¯èþ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë$
’ ÐéÆÿ$$§éç³yìþ¯èþ ç³È„æüË$
’ íÜMìü…{§é»ê§ŠþÌZ ÐèþÅMìü¢ B™èþÃçßý™éÅÄæý$™èþ²…
’ ¯éÆðÿPsŒýç³ÍÏÌZ {ò³OÐóþsŒý ºçÜ$Þ «§æþÓ…çÜ…

"°…W..¯óþË..¯é§óþ!'çÜ*¹Ç¢ {糧é™èþË ç³#ÆæÿÝëPÆ>Ë$

3 comentários:

Mamãe Nathi disse...

:)
Não quero nem imaginar!!!
Ah! E que saudade do bebeco, hein?!
Tb ficaria com meu coração apertadinho.

Bjs***

Anônimo disse...

É!!! Parece que pretendem explodir DUBAI!!! É a CRISE!!!

Anônimo disse...

Realmente, Bebeco nos deixa sempre com saudade. Imagina, eu vovó que o vi em agosto. Minha saudade é enorme. Saudade dói, dói, dói...Machuca o coração.Você como sempre com suas piadinhas. Nunca perde o bom humor. Este seu alto astral só faz bem. Amo muito vocês. Beijos. Mamys.